Tilanne haltuun! Sosiaalisen osallisuuden ja palveluohjauksen hanke 2015-2017, erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Loimaan Kaupunki on käynnistänyt Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Tilanne haltuun!-hankkeen 2015 -2017, jonka tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta, sekä työelämän ulkopuolella olevan työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Asiakkaina ovat 18- vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat.

Tilanne haltuun! – hankkeen tarkoituksena on luoda asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen palveluohjauksen malli, joka on suunnattu heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille ja aikuisille. Palveluohjauksen rinnalla on ryhmätoiminta, joka tukee sosiaalista osallisuutta.
Palveluohjauksen kautta luodaan polutus elämänhallintaa lisääviin palveluihin kuten sosiaali – ja terveyspalvelut ja erilaiset harrasteet kuten liikunta- ja kulttuuripalvelut. Tavoitteena on asiakkaan elämäntilanteen ja kuntoisuuden koheneminen niin, että asiakas saa työelämävalmiuksia ja sitä kautta mahdollinen työelämään kiinnittyminen. Palveluohjauksen yhtenä osana on kehittää viranomaisyhteistyötä eri tahojen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi, sekä juurruttaa hanke osaksi Loimaan Kaupungin toimintaa.
Toimivan yhteistyökokonaisuuden avulla pyritään helpottamaan asiakkaan asioiden hoitoa ja välttämään päällekkäisyyksiä, kun palveluohjaus toimii linkkinä viranomaisten välillä sekä asiakastyössä. Kaiken lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja elämäntilanne. Tällainen palveluohjauksen malli on uusi Loimaalla jossa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja laajemmalle asiakaskunnalle.
Palveluohjaus on avointa työskentelyä asiakkaan ja eri viranomaisten kesken, ja tarkoituksena asiakkaan aktivoiminen asioidensa hoitamiseen ja sitä kautta oman elämänhallinnan parantamiseen.

 

 • Yhteistyökumppanit tällä hetkellä:
  • Loimaan kaupungin sosiaalityö
  • Duuniparkki
  • Nuorten Työpaja
  • TE-toimisto
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Loimaan kaupungin ruokapalvelut
 • Loimi-Haka
 • Loimaan kaupungin seurakunta

 

 

 

Toimintatupa WIRIKE Etusivulle Loimaa.fi Rakennerahastot
Tilanne haltuun! Loimaan kaupunki ESR hanke 2015-2017